Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Odak grup toplantıları İzmir, Aydın ve Manisa illerinde gerçekleştirildi.

Sarayköy (Denizli), Germencik (Aydın) ve Alaşehir (Manisa) ilçeleri örneğinde yürütülen çalıştaylardan çıkan etki değerlendirmeleri ve öneriler Teknik, Sosyal ve Çevresel kategoriler altında Manisa, İzmir ve Aydın İl merkezlerinde düzenlenen Odak Grup Toplantılarında ele alınmıştır. Üniversite, kamu, özel sektör ve Sivil toplum kuruluşlarından oluşan 50 kişinin üzerinde uzmanın katıldığı Odak Grup Toplantılarında öne çıkan bütün konular derinlemesine tartışılmış, birçok yeni iyileştirme ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu öneriler proje ekibi tarafından Kümülatif Etki Değerlendirme raporunda analiz edilmek üzere kaydedilmiştir.

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı