Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Bölge toplantıları Denizli, Aydın ve Manisa illerinde gerçekleştirildi.
20191014133941254.jpg 20191014133955973.jpg 2019101413406660.jpg 20191014134116504.jpg 20191014134126613.jpg 20191014134136567.jpg

15 Mayıs 2019’da Denizli, 16 Mayıs 2019’da Aydın, 17 Mayıs 2019’da Manisa illerinde mevcut durum tespiti ve tüm paydaşlardan bilgi edinmek amaçlı toplantılar gerçekleştirildi. Düzenlenen bölge toplantılarında projenin amacı, proje etki alanı, kapsamı ve çıktıları hakkında paydaşlara bilgi verildi. Toplantılar sırasında katılımcılar, paydaşların sayısına ve profiline göre (her grupta 10-12 katılımcı olacak şekilde) küçük gruplara ayrıldı ve her grupta jeotermal kaynak etkilerine ve etkilerin iyileştirilmesine ilişkin hususlar tartışıldı. Katılımcılardan, sorunların haritalandırılmasıyla ilgili beş soruya ait cevaplarını paylaşmaları istendi. Her grubun, sonuçları ve bulguları oturum sonunda proje ekibi tarafından kayıt alına aındı ve kendileri ile paylaşıldı. Sarayköy (Denizli), Germencik (Aydın) ve Alaşehir (Manisa) ilçeleri örneğinde yürütülen çalıştaylara katılan 272 kişi, ilçelerinde ve köylerindeki Jeotermal Kaynaklara ilişkin etkileri değerlendirmiş, iyileştirme ve çözüm yönünde öneriler geliştirmişlerdir.

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı