Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Danışma Komitesi toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
20191261018689.jpg

Projenin ilerlemesine yönelik yöntem ve teknikler geliştirmek, görüş ve öneri üretmek, projedeki gelişmelerin takibini ve gerekli yönlendirmeleri sağlamak amacıyla Bakanlık, Üniversite, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir Danışma Komitesi oluşturulmuştur. Danışma Komitesi ile proje ekibi arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katılımıyla 9 Mayıs 2019'da Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Projenin hedefleri, süreçleri ve beklenen çıktıları danışma komitesi ile paylaşıldı.

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı