Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Proje Adımları
KAPSAM BELİRLEME FAZI (I)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Proje Paydaşları ve Proje Ekibi ile Ankara’da Açılış Toplantısı
27 Mart 2019

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) ile toplantı
4 Nisan 2019

Danışma Komitesi Toplantısı
9 Mayıs 2019

Denizli’de Bölge Toplantısı
15 Mayıs 2019

Aydın’da Bölge Toplantısı
16 Mayıs 2019

Manisa'da Bölge Toplantısı
17 Mayıs 2019

Manisa'da Sosyal Konular hakkında Odak Grup Toplantısı
13 Haziran 2019

İzmir'de Teknik Konular hakkında Odak Grup Toplantısı
13 Haziran 2019

Aydın'da Çevre Konuları hakkında Odak Grup Toplantısı
14 Haziran 2019

Taslak Paydaş Katılım Planı
Temmuz / Ekim 2019

Taslak Kapsam Belirleme Raporu
Temmuz / Ekim 2019

Taslak Kapsam Raporu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Toplantı
Temmuz / Ekim 2019

Aydın, Manisa ve Denizli’de kapsam belirleme toplantıları 
12-13-14 Kasım 2019

Nihai Kapsam Belirleme Raporu
Aralık 2019 / Ocak 2020

KED FAZI (II)

Aydın, Denizli ve Manisa’da teknik saha ziyaretleri 
Kasım / Aralık 2019

Taslak Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu
Ocak / Şubat 2020

En İyi Uygulama Rehberi (Taslak-Nihai)
Şubat / Mart 2020

Taslak KED Raporu’nun kamuoyuyla resmi olarak paylaşılması (45 gün)
Ağustos / Eylül 2020

Aydın, Denizli ve Manisa İllerinde Taslak KED Raporu için paydaş toplantıları (çevrimiçi) 
Ağustos / Eylül 2020

Paydaşlarla İstişare Raporu 
Aralık 2020’ye kadar

Nihai KED Raporu
Aralık 2020’ye kadar

 

 

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı