Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Danışma Komitesi

Aşağıdaki kurumlardan katılım sağlayan 14 uzman ve akademisyonlerin oluşturduğu Proje Danışma Kurulu yaklaşık 2 ayda bir toplanmakta ve projenin adımları ile ilgili görüş ve önerilerini beyan etmektedir.KURUM ÜNVAN
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Jeotermal Enerji Grup Koordinatörü
ETK Uzmanı
DSİ Genel Müdürlüğü Maden Y. Müh. / Etüt Planlama ve Tahsisler Dai.Bşk.Çevre Şube Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzman
Mühendis
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Ziraat Müh
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
Aydın Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeoloji Müh.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk. Çevre Kor. Ve Kont.Şume Md. V.
DEU (Jeotermal Enerji Araştırma ve Uyg. Merkezi) Akademisyen (Merkez Müd.)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Akademisyen (Merkez Müd.)
JESDER JESDER Başkan V.
TEMA Çevre Politikaları Bölüm Başkan Yrd.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) Uzman
ODTÜ (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü) Akademisyen

 

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı