Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
İzmir Odak Grup Toplantısı
izmir20191014142648822.jpg izmir20191014142654947.jpg izmir2019101414272744.jpg izmir20191014142710556.jpg


ODAK GRUP TOPLANTISI – TEKNİK KONULAR


Tarih/Saat: 13 Haziran 2019 / 13:30

Yer: İZMİR

Katılımcılar: Akademisyenler, özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri, valilik/kamu kurum temsilcileri ve proje ekibi

Katılımcı Sayısı: 21

 

 

Genel Akış:

 

Toplantı sırasında, jeotermal kaynakların kullanımının teknik konularda kümülatif etkileri tartışılmıştır. Açılış konuşmasında, projenin hedefi, metodolojisi ve önceliklerinden basheden bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, toplantı sırasında konuşulacak temel konular ve toplantının tasarım ve methodolojisi katılımcılara açıklanmıştır. Toplantı katılımcıları, bilgi formları ve öneri indekslerinin puanlanması konusunda bilgilendirilmiştir. Toplantı sırasında, jeotermal kaynakların kullanımı konusunda yeni teknikler ve en iyi uygulama örnekleri özel sektör temsilcileri ile tartışılmş ve katılımcıların çözüm önerileri dinlenmiştir. Toplantı sonucunda elde edilen başlıca çözüm önerileri aşağıdaki gibidir.

 

  • Teşvikler,
  • Mevzuat ile ilgili iyileştirmeler,
  • Sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal algı geliştirilmesi,
  • Paydaşların bilgilendirilmesi,
  • Denetim sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Resmi kurumlar için kapasite geliştirilmesi,
  • Paydaş katılımı,
  • Teknik/teknolojik iyileştirmeler (Reenjeksiyon, H2S giderme sistemleri vb.),
  • Merkezi yapılanma,
  • İzleme ve bilgi paylaşımı.

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf 1: Açılış konuşması

 

 

Fotoğraf 2: Teknik Odak Grup Toplantısı katılımcıları

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı