Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Manisa Odak Grup Toplantısı
manisa20191014142743947.jpg manisa20191014142751588.jpg manisa2019101414275810.jpg manisa2019101414285650.jpg manisa20191014142811447.jpg


ODAK GRUP TOPLANTISI – SOSYAL KONULAR


Tarih/Saat: 13 Haziran 2019 / 9:30

Yer: MANİSA

Katılımcılar: Proje Ekibi, Akademisyenler, ilgili resmi kurum temsilcileri, endüstriyel kurum temsilcileri, STK temsilcileri ve tarım kooperatif temsilcileri

Katılımcı Sayısı: 32
 

 

Genel Akış:

 

Toplantı sırasında, jeotermal kaynakların kullanımının sosyal ve sosyo ekonomik yönnlerden tartışılmıştır. Açılış konuşmasında, projenin hedefi, metodolojisi ve önceliklerinden basheden bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, toplantı sırasında konuşulacak temel konular ve toplantının tasarım ve methodolojisi katılımcılara açıklanmıştır. Toplantı katılımcıları, bilgi formları ve öneri indekslerinin puanlanması konusunda bilgilendirilmiştir. Toplantı sonucunda, elde edilen başlıca çözüm önerileri aşağıdaki gibidir.

 

  • Entegre sistemler
  • Mevzuat ile ilgili iyileştirmeler,
  • Ekonomik destek (katkı payları, fonlar, teşvikler),
  • Denetim sistemleri,
  • Paydaş katılımının desteklenmesi,
  • Ceza ve yaptırımlarda iyileştirme,
  • Teknik/teknolojik iyileştirmeler (Reenjeksiyon, H2S giderim sistemleri vb.),
  • Etkilerin izlenmesi.

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf 1: Sosyal Odak Grup Toplantısı katılımcıları

 

 

Fotoğraf 2: Açılış konuşması

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı