Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Aydın Odak Grup Toplantısı
aydin2019101414297385.jpg aydin20191014142913369.jpg aydin20191014142920369.jpg aydin20191014142927682.jpg aydin20191014142934123.jpg aydin20191014142940514.jpg aydin20191014142942436.jpg aydin2019101414294541.jpg aydin20191014142947342.jpg

ODAK GRUP TOPLANTISI – ÇEVRESEL KONULAR


Tarih/Saat: 14 Haziran 2019 / 9:30

Yer: AYDIN

Katılımcılar: Araştırma ensititüleri, üniversite, dernek ve kamu kurum temsilcileri ve proje ekibi

Katılımcı sayısı: 24
 

 

Genel akış:

 

Toplantı sırasında, jeotermal kaynakların kullanımının çevresel konularda kümülatif etkileri tartışılmıştır. Açılış konuşmasında, projenin hedefi, metodolojisi ve önceliklerinden basheden bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, toplantı sırasında konuşulacak temel konular ve toplantının tasarım ve methodolojisi katılımcılara açıklanmıştır. Toplantı katılımcıları, bilgi formları ve öneri indekslerinin puanlanması konusunda bilgilendirilmiştir. Toplantı sırasında, jeotermal kaynakların kullanımı konusunda, katılımcıların yaşanan çevresel sorunlar için çözüm önerileri dinlenmiştir. Toplantı sonucunda elde edilen başlıca çözüm önerileri aşağıdaki gibidir.

 

 • Denetim sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Ceza ve yaptırımların geliştirilmesi,
 • Mevzuat ile ilgili iyileştirmeler,
 • Bilgi paylaşımı,
 • Paydaşların bilgilendirilmesi,
 • Yerel kurulların oluşturulması,
 • Merkezi yapılanma,
 • ARGE çalışmalarının geliştirilmesi,
 • Veri izleme,
 • Teşvikler,
 • Jeotermal kaynakların izlenmesi için katkı paylarının aktarılması,
 • Çevresel kirleticilerin kontrolüne dair teknoloji geliştirilmesi ve sahada uygulanması.

 

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf 1: Açılış konuşması

 

Fotoğraf 2: Çevresel Odak Grup Toplantısı katılımcıları

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı