Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Germencik-Aydın Bölge Toplantısı
germencik20191014143022295.jpg germencik20191014143028670.jpg germencik20191014143036748.jpg germencik20191014143043545.jpg germencik20191014143049764.jpg germencik20191014143057373.jpg germencik201910141431546.jpg germencik20191014143111655.jpg germencik20191014143118561.jpg germencik20191014143125701.jpg germencik20191014143133358.jpgPAYDAŞ KATILIM TOPLANTISI


Tarih/Saat: 16 Mayıs 2019 / 14:00

Yer: Germencik/AYDIN

Katılımcılar: A. Baba, G.D. Şener, C. Bozkurt, S. Okdemir, S. Avcı, E. Kılıçözlü, D. Evci, K. Velibeyoğlu, A. Küçükdoğan, H. Yazdani, B. Daylan ve ilgili paydaşlar.

Katılımcı Sayısı: Yaklaşık 95-100 katılımcı (8 grup) çalıştaya katılmıştır.
 

 

 

Genel Bakış:

 

Çalıştay açılış konuşması, Efeler Belediye Başkanı tarafından yapılmış ve konuşmasında bölgedeki Jeotermal Enerji Santralleri (JES) yatırımlarından kaynaklanan sorunlardan bahsetmiştir. Daha sonra, Proje Müdürü Alper Baba projenin amaçları, süreçleri ve çıktılarına ilişkin bir sunum yaparak, projenin hedef ve önceliklerini açıklamıştır. Çalıştayın yapısı ve metodolojisi Koray Velibeyoğlu tarafından katılımcılara açıklanmış, verilerin toplanması ve ağırlıklandırılabilmesi için izlenmesi gereken yöntemler aktarılmıştır. Çalıştay süresince katılımcılara bölgedeki jeotermal faaliyetlerin teknik, çevresel, sosyoekonomik etkilerini değerlendirmek üzere, 5 adet soru sorulmuş, verilen cevaplar proje ekibince not edilmiş ve daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, jeotermal uygulamaların olumsuz etkilerini en aza indirecek öneriler ve çözümler konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bunun yanında, jeotermal yatırımların olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak, katılımcıların ilgili kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanılmasına ilişkin de görüşleri ve önerileri alınmıştır.

 

Çalıştay sonuçlarına göre, yerel halk açısından, bölgedeki jeotermal aktiviteden kaynaklı başlıca sorunların; tarımsal ürün kalitesinde düşüş (özellikle incir ve zeytin), sağlık sorunları ve hava kirliliği olduğu belirlenmiştir. Kimyasal kirlilik açısından, yerel halkın çoğu, olumsuz Bor etkisi ile ilgili endişelerini ifade etmişlerdir. Çalıştay sırasında, bölgede gerçekleşen yüksek sayıdaki yatırımın neden olduğu olumsuz psikolojik etkiler paydaşlar tarafından tartışılmıştır. STK'lar, yerel halkın yeni / ek jeotermal yatırımlara tolerans göstermeyeceğini vurgulamıştır.

 

Aydın Valisi (Sn. Yavuz Selim Köşger), paydaş toplantısından sonra proje ekibini jeotermal faaliyetleri ve bölgesel sorunları değerlendirmek üzere davet etmiştir. Toplantı, Aydın Valiliği'nde gerçekleştirilmiş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü de (Sn. Mehmet Taha Al) iştirak etmiştir. Proje Ekibinden ise toplantıya A. Baba, G.D. Şener, S. Okdemir, S. Avcı, E. Kılıçoğlu, K. Velibeyoğlu, A. Küçükdoğan ve D. Evci katılım göstermiştir.

 

Sayın Vali, bölgedeki mevcut koku vb. diğer çevresel ve sosyal sorunların yalnızca JES projelerinden değil, zeytin üretimi ve çöp depolama alanları (taşınması dahil) gibi diğer sektörlerden de kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca, jeotermal faaliyetlerin tarımsal faaliyetleri etkilemediği konusuna değinmiştir. Öte yandan, Sayın Vali, JES yatırımcılarının bölgedeki JES projelerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli teknolojileri, mevcut tesislere (re-enjeksiyon vb.) entegre etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak için entegre sistemlerin (ev ısıtma sistemi ve sera uygulamaları) teşvik edilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Sayın Vali ayrıca, jeotermal yatırımlarla ilgili mevzuattaki boşluklardan bahsetmiş ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf-1: Paydaş Katılım Toplantısı

 

 

Fotoğraf-2: Çalıştay (Paydaşlar Ç&S etkileri tanımlarken)

 

 

Fotoğraf-3: Çalıştay (Paydaşlar harita üzerinde Ç&S etkilerin yoğun olarak görüldüğü hassas alanlarıtanımlarken)

 

 

Fotoğraf-4: Aydın Valisi ile gerçekleştirilen toplantı

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı