Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Sarayköy-Denizli Bölge Toplantısı
denizli-ca2019101414328342.jpg denizli-ca20191014143216405.jpg denizli-ca20191014143225530.jpg denizli-ca20191014143233358.jpg denizli-ca20191014143242405.jpg denizli-ca20191014143250405.jpg denizli-ca20191014143258342.jpg denizli-ca2019101414335249.jpg denizli-ca20191014143312909.jpg denizli-ca20191014143320764.jpg denizli-ca20191014143328717.jpg denizli-ca20191014143336936.jpg


PAYDAŞ KATILIM TOPLANTISI


Tarih/Saat: 15 Mayıs 2019 / 14:00

Yer: Sarayköy/DENİZLİ

Katılımcılar: Proje Ekibi (A. Baba, G.D. Şener, C. Bozkurt, H. Sözbilir, S. Okdemir, S. Avcı, E. Kılıçözlü, D. Evci, K. Velibeyoğlu, A. Küçükdoğan, H. Yazdani) ve yerel otoriteler, STK’lar ve ilgili paydaşlar

Katılımcı Sayısı: Yaklaşık 40-45 katılımcı (5 grup) çalıştaya katılmıştır.
 

 

Genel Bakış:

 

Çalıştay açılış konuşması Alper Baba (Proje Müdürü) tarafından yapılmıştır. Daha sonra projenin amaçları, süreçleri ve çıktılarına ilişkin bir sunum yaparak, projenin hedef ve önceliklerini açıklamıştır. Çalıştayın yapısı ve metodolojisi Koray Velibeyoğlu tarafından katılımcılara açıklanmış, verilerin toplanması ve ağırlıklandırılabilmesi için izlenmesi gereken yöntemler aktarılmıştır. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ da toplantıya ve çalıştayın bir kısmına katılım sağlamışlardır. Çalıştay süresince katılımcılara bölgedeki jeotermal faaliyetlerin teknik, çevresel, sosyoekenomik etkilerini değerlendirmek üzere 5 adet soru sorulmuş, verilen cevaplar proje ekibince not edilmiş ve daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, jeotermal uygulamaların olumsuz etkilerini en aza indirecek öneriler  ve çözümler konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bunun yanında, jeotermal yatırımların olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak katılımcılardan ilgili kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanılmasına ilişkin de görüş ve önerileri alınmıştır.

Bütün katılımcılar, bölgedeki jeotermal aktiviteleri ile ilgili görüşlerini ve endişelerini aktarmışlardır. Jeotermal ile ilgili en büyük endişe, tarıma olan etkisi ile ilgili olmuştur. Jeotermalin turizm potansiyeli bazı katılımcılar tarafından özellikle dile getirilmiştir. Jeotermal kaynakların, entegre olarak yönetiminin önemi sadece Denizli için vurgulanmıştır, çünkü burada turizm ve ısıtma amaçlı olarak kullanım halihazırda bulunmaktadır.

 

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf-1: Paydaş Toplantısı (Proje Müdürü tarafından yapılan açılış konuşması)

 

 

Fotoğraf-2: Çalıştay (Proje Uzmanı çalıştay metodolojisini açıklarken)

 

 

Fotoğraf-3: Çalıştay (Paydaşlar belirlenen Ç&S etkileri ağırlıklandırırken)

 

 

Fotoğraf-4: Çalıştay (Paydaşlar harita üzerinde Ç&S etkiler açısından hassas yerleri belirlerken)

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı