Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Alaşehir-Manisa Bölge Toplantısı
alasehir-c20191014143426827.jpg alasehir-c20191014143435311.jpg alasehir-c20191014143443780.jpg alasehir-c20191014143451952.jpg alasehir-c20191014143459686.jpg alasehir-c2019101414357561.jpg alasehir-c20191014143518624.jpg alasehir-c20191014143526405.jpg

 

 

PAYDAŞ KATILIM TOPLANTISI


Tarih/Saat: 17 Mayıs, 2019 / 10:00

Yer: Alaşehir/MANİSA

Katılımcılar: A. Baba, G.D. Şener, C. Bozkurt, S. Okdemir, S. Avcı, E. Kılıçözlü, K. Velibeyoğlu, A. Küçükdoğan, H. Yazdani, B. Daylan, H. Sözbilir, S. Sürmeli ve paydaşlar.

Katılımcı Sayısı: Yaklaşık 85-90 katılımcı (7 grup) çalıştaya katılmıştır.
 

 

Genel Bakış:

 

Çalıştay açılış konuşması Alper Baba (Proje Müdürü) tarafından yapılmıştır ve daha sonra projenin amaçları, süreçleri ve çıktılarına ilişkin bir sunum yaparak, projenin hedef ve önceliklerini açıklamıştır. Çalıştayın tasarım ve metodolojisi ise Koray Velibeyoğlu tarafından katılımcılara açıklanmış, ayrıca çalıştay verilerinin toplanması ve ağırlıklandırılabilmesi için izlenmesi gereken yöntemler aktarılmıştır. Alaşehir İlçe Kaymakamı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü de toplantıya ve çalıştaya katılmışlardır. Çalıştay süresince katılımcılara bölgedeki jeotermal faaliyetlerin teknik, çevresel, sosyoekenomik etkilerini değerlendirmek üzere, 5 adet soru sorulmuş, verilen cevaplar proje ekibince not edilmiş ve daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, jeotermal uygulamaların olumsuz etkilerini en aza indirecek öneriler ve çözümler konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bunun yanında, jeotermal yatırımların olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak katılımcılardan ilgili kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanılmasına ilişkin de görüş ve önerileri alınmıştır.

 

Çalıştay sonuçlarına göre, yerel halk açısından, bölgedeki jeotermal aktivite kaynaklı başlıca sorunların; tarımsal ürün kalitesinde düşüş (özellikle üzüm), sağlık sorunları ve su kirliliği olduğu belirlenmiştir. Yerel halk, jeotermale ilişkin mevzuatın etkisiz olduğunu ve cezaların caydırıcı olmadığını ifade etmiştir. Yerel halkta, jeotermal enerjiye ilişkin bilgi kirliliği olduğu ve jeotermal kaynakların etkin kullanılmasında paydaşlar ile iletişimin kritik olduğu değerlendirilmiştir.

 

Paydaş katılım toplantıları sonucunda, Çevresel ve Sosyal boyutların ve etkilerin bölgeden bölgeye değiştiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, Kümülatif Etki Değerlendirme çalışmaları sırasında ele alınacak çok sayıda ortak sorun (hava kirliliği vb.) bulunduğu belirlenmiştir.

 

 

TOPLANTI SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

 

 

Fotoğraf-1: Paydaş Toplantısı

 

 

 

Fotoğraf-2: Çalıştay (Proje ekibi katılımcılara yöntem hakkında bilgi verirken)

 

 

Fotoğraf-4: Çalıştay (Paydaşlar tanımlanan Ç&S etkileri ağırlıklandırırken)

 

 

Fotoğraf-3: Çalıştay (Paydaşlar harita üzerinde Ç&S etkiler açısından hassas yerleri belirlerken)

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı