Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

TR EN
Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

rkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla başlatılmıştır.

Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Projesi

rkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla başlatılmıştır.

Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi

rkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla başlatılmıştır.

Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi

rkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla başlatılmıştır.

Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi

rkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) teknik iş birliği anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracıyla (IPA) EBRD’ye sağlanan finansal kaynak yardımı ile “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi, Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla başlatılmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) işbirliği ile Türkiye'de mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin bölgesel bazda çevresel ve sosyal kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi, aynı zamanda jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dair stratejik adımların tanımlanması, bu çerçevede çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olması amacıyla “Türkiye'deki Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesi başlatılmıştır.

Duyurular

Video

Geliştiren

Destekleyen

Proje Teknik Danışmanı